Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HaUI( LETCO)

CHI NHÁNH BẮC NINH
Address: Ngõ 56, đường Nguyễn Đăng Đạo ,khu 10 ,Phường Đại Phúc ,Tp Bắc Ninh ,tỉnh Bắc Ninh.

Tel : (0241) 3.825.299 – Fax: (0241).
Email : contact@letcobacninh.vn
Website : www.letcobacninh.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp