Giờ thực hành khán hộ công gia đình

      Những lao động khán hộ công gia đình khi đến học tại trung tâm đào tạo của Letco Bắc Ninh, ngoài giờ học ngoại ngữ và giáo dục định hướng, người lao động được đào tạo những kỹ năng làm việc cơ bản, với giáo viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm cùng các trang thiết bị, đồ dùng gia đình hiện đại.Đảm người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức để sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống và công việc tại Đài Loan.

img_1873 img_1875 img_1876 img_1878 img_1879 img_1883 img_1884 img_1885 img_1886 img_1887 img_1888 img_1889 img_1890 img_1891 img_1892 img_1893 img_1896 img_1897 img_1898 img_1899 img_1900 img_1901 img_1902

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *