Đi xuất khẩu trở về, nhiều thanh niên Quảng Bình trở thành chủ doanh nghiệp

Sau khi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) trở về, nhiều thanh niên tỉnh ta đã trở thành chủ những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có tiếng trên địa bàn. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại […]

Chi tiết

Tuyển gấp 1 nam làm gạch

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng Chính Doanh. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Chính Doanh. ?Địa chỉ: Khu Ô Nhật-Đài Trung. ?Sản phẩm: Sản xuất gạch. ?Công việc: […]

Chi tiết

Cần tuyển gấp 1 nam làm nhựa

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng Thượng Cốc. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Thượng Cốc. ?Địa chỉ: Khu Thần Cương-tp.Đài Trung. ?Website: http://www.shangku.com.tw/index.htm ?Sản phẩm: Nhựa. ?Công việc:Thao tác […]

Chi tiết

Cần tuyển gấp 1 nam làm đột dập

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng Hoằng Tường. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Hoằng Tường. ?Địa chỉ: Khu dà yǎ – tp. Đài Trung. ?Sản phẩm: Sản xuất […]

Chi tiết

Cần tuyển gấp 5 nam đơn hàng cơ khí

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 05 nam đơn hàng Dục Thịnh. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Dục Thịnh. ?Địa chỉ: Nam Đầu. ?Website: http://www.easentools.com.tw/en/3-1.php ?Sản phẩm: Gia công, sản xuất các dụng […]

Chi tiết

Cần tuyển gấp 05 Nam làm cốc giấy

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 05 nam đơn hàng Tuấn Hựu. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Tuấn Hựu. ?Địa chỉ: Nam Đầu. ?Website: https://www.jiunyo.com/products.php ?Sản phẩm: Cốc Giấy. ?Công việc: Gia công, […]

Chi tiết

Ngày 05/04/2018, Letco Bắc Ninh tổ chức buổi du xuân đi lễ cầu may cho tất cả học viên.

Ngày 05/04/2018, Letco Bắc Ninh tổ chức buổi du xuân đi lễ cầu may tại Đền Cửa Ông – Chùa Cái Bầu – Chùa Ba Vàng cho tất cả học viên của Letco Bắc Ninh đang đào tạo tại công ty. Buổi du xuân nhằm tạo tình đoàn kết, gắn bó giữa các học viên […]

Chi tiết

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam sản xuất linh kiện ô tô

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng Mậu Kì. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Mậu Kì. ?Địa chỉ: Chương Hóa. ?Sản phẩm: Sản xuất linh kiện ô tô. ?Công […]

Chi tiết

134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017

Theo số liệu thống kê, năm 2017 cả nước đưa đi được 134.751 lao động (trong đó, có 53.340 lao động nữ, chiếm 39,6%); vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016.   Đây là năm thứ tư […]

Chi tiết

Cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng làm đúc

Letco Bắc Ninh đang cần tuyển gấp 01 nam đơn hàng Vượng Thương. Ai có nhu cầu hoặc người thân bạn bè muốn đi thì liên hệ ngay với công ty. Thông tin đơn hàng cụ thể: ?Tên công ty: Vượng Thương. ?Địa chỉ: tp Nam Đầu. ?Sản phẩm: Sản xuất cánh quạt, linh kiện […]

Chi tiết